Dosificació Personalitzada

Servei de Dosificació personalitzada

a pot sol·licitar a la Farmàcia Volpelleres el Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD) de Medicaments, un nou servei que presten farmacèutics acreditats pels seus col·legis professionals.

L’SPD ajuda al pacient a seguir el seu tractament, organitzant la seva medicació per dies i preses per un temps determinat.

Per a això, el farmacèutic utilitza un envàs tipus blíster amb alvèols on introdueix les dosificacions dels diferents medicaments per a cada presa diària.

Tot això d’acord a un exigent protocol de seguretat i qualitat, comú a totes les oficines de farmacia de Catalunya acreditades.

Si vostè té al seu càrrec o és cuidador de gent gran o de pacients amb pautes de medicació complexes, li recomanem que pregunti per aquest servei.

El SPD millora el control del pacient, facilita el compliment del tractament, redueix els errors en la presa de medicaments, evita els problemes de manipulació i conservació i els de confusió i intoxicació involuntària.

 Amb el sistema semautomàtic medical dispenser cumplim amb tots els standards de qualitat que la manipul·lació de la medicació exigeix.